۶ راهکار طلایی برای افزایش قدرت ابتکار عمل کودک


برای افزایش مهارت کودک لازم است تا والدین در انجام بازی ها اجازه ابتکار عمل را به او بدهند.