۲ شاکی جدید در پرونده مرد شیطان صفت + فیلم اعتراف به آزار و اذیت پسران نوجوان


۲ شاکی جدید به پرونده مرد شیطان صفتی که پسران نوجوان را مورد آزار و اذیت قرار می داد، اضافه شد.