۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها با نتیجه امتحانات نهایی تکمیل می‌شود


رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: بیش از ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها از طریق نتیجه امتحانات نهایی، تکمیل می‌شود.