کولاک شدید در محور دندی _ تخت سلیمان


رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان گفت: کولاک شدید محور دندی – تخت سلیمان را فرا گرفت.