کاهش هزینه‌های سلامت از طریق سبک زندگی سالم


رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: ما باید تلاش کنیم تا از طریق داشتن سبک زندگی سالم بتوانیم ورودی به سیستم درمانی را کاهش دهیم.