چین به دنبال پررنگ‌تر کردن نقش خود در سوریه است


سفیر چین در دمشق اظهار کرد پکن درصدد ایفای نقش‌های بیشتر در زمینه‌های مختلف در سوریه است.