چگونه از ابتلا به آرتروز زانو پیشگیری کنیم؟


نایب رئیس انجمن جراحی زانو، آرتروسکپی و آسیب های ورزشی ایران چگونگی جلوگیری از ابتلا به آرتروز زانو را تشریح کرد.