پیشنهاد کره جنوبی برای اعزام هیئت پنج نفره به کره شمالی


سئول پیشنهاد کرده است یک هیئت پنج نفره را به سرپرستی یک وزیر برای مذاکره هفته آینده با کره شمالی به این کشور بفرستد.