پشت پرده واگذاری سهام مخابرات از زبان وزیر راه و شهرسازی


وزیر راه و شهرسازی گفت: در ۲ سال ابتدایی دولت دهم، ۹۹ میلیارد دلار انباشت صنعتی ایران در قالب بخش خصوصی واگذار شد.