پرسپولیس۳-نسف قارشی۰/سلام علیپور به تیم ملی با دبل آسیایی


علیپور با همان شگرد همیشگی و تکضرب اما با دقت خود زننده دو گل در این بازی لقب گرفت تا در آسیا هم خلا مهدی طارمی به هیچ عنوان احساس نشود