پرداخت سریع تسهیلات به دانشجویان در مناطق زلزله‌زده


مشاور رئیس صندوق رفاه دانشجویان ضمن بازدید خوابگاه‌های مناطق زلزله‌زده از پرداخت تسهیلات به دانشجویان این مناطق خبر داد.