وظیفه یاوران وقف، زنده کردن فرهنگ غنی وقف است


معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: وظیفه یاوران وقف زنده کردن فرهنگ غنی وقف است و باید مردم را با اثار و برکات وقف آشنا کنند.