وجود فضای مجازی نعمت است /باید از دستگاه‌های امروزی حداکثر استفاده صورت بگیرد


یکی از مراجع تقلید گفت: وجود فضای مجازی نعمت است نباید فضای مجازی را لعنت کرد؛ اگر فضای مجازی در راه خدا استفاده شود سودبخش است.