واکنش رئیس دانشگاه علم و صنعت به پاک کردن پرچم اسرائیل


برخورداری پاک کردن پرچم رژیم صهیونیستی از زمین دانشگاه را تنها یک خطای دانشجویی به دلیل مقتضیات سنی دانست.