واکنش تهیه‌کننده سینما به اختصاص جشنواره‌ای جداگانه برای فیلم اولی‌ها


ساداتیان گفت: تا زمانی که سینمای ما به قد و قواره استاندارد لازم نرسیده، رقابت فیلم اولی ها با بقیه فیلمسازان به درستی پیش نمی رود.