هنرمندان صربستان به داشتن نمایشگاه در ایران علاقه مند هستند


سفیر صربستان در ایران گفت: نمایشگاه تجسمی فجر آغازی برای فعالیت های مشترک بین هنرمندان ایران و صربستان در حوزه تجسمی است.