هشدار شدیداللحن حماس به آمریکا: ملت فلسطین اجازه اجرای توطئه در قدس را نخواهد داد


اسماعیل هنیه هشدار داد اقدام آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارتش به این شهر، عبور از همه خط قرمزهاست.