نیکی هیلی: واشنگتن به دنبال بهانه جویی برای لغو برجام نیست


نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت این کشوربه دنبال بهانه جویی برای لغو برجام نیست.