نگرانی بلژیک از موج بازگشت تروریست‌های عضو داعش


بسیاری از اعضای اروپایی داعش به دنبال فرار از جنگ و بازگشت به کشور‌های محل سکونت اولیه خود هستند.