نوسازی ۳۳ مدرسه با مشارکت خیرین در استان بوشهر


معاون مشارکت‌های مردمی اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان بوشهر گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی ۳۳ مدرسه با اعتبار ۵۶۰ میلیارد ریال با مشارکت خیرین در سطح استان اجرا می‌شود.