نمای «۳۶۰ درجه» از حواشی کاروان ایران در المپیک زمستانی


جدیدترین قسمت از برنامه تلویزیونی ۳۶۰ درجه با موضوع حاشیه‌های بوجود آمده برای ورزشکاران ایرانی در مسابقات المپیک زمستانی کره جنوبی تولید شده است.