نقش مهم تغذیه در پیشگیری از بیماری ها/ اعتیاد و دیابت مهم‌ترین بیماری‌های غیر واگیر در کشور


معاون بهداشت وزارت بهداشت نقش مهم تغذیه در پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر را تشریح کرد.