نشست مشترک مدیران یونیسف با معاون بهداشت وزارت بهداشت برگزار شد


نشست معرفی برنامه‌های مشترک صندوق کودکان سازمان ملل متحد در ایران و معاونت بهداشت وزارت بهداشت برگزار شد.