نرخ مصوب ماهی سرخو در بازار


منجمدسرخو، در میادین میوه و تره بار با قیمت مصوب ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان بفروش می رسد.