مهارت آموزی ۲۰۰ هزار سرباز در سال ۹۷/ ارائه تسهیلات بانکی برای اشتغال سربازان آموزش دیده


فرحی گفت: ۲۰۰ هزار سرباز در سال ۹۷ زیر نظر دانشگاه علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای، دوره‌های مهارت آموزی را پشت سر می‌گذارند.