مرکز مطالعات راهبردی ناجا جوان‌ترین مجموعه پلیس است


رئیس مرکز راهبردی ناجا گفت: مرکز مطالعات راهبردی ناجا از سال ٩۴ راه اندازی شد و در حال حاضر یکی از جوان‌ترین مجموعه‌های پلیس است.