مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی


مراسم معارفه رئیس جدید دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و تکریم رئیس سابق این دانشگاه، صبح روز یکشنبه برگزار می‌شود.