مدارس کدام استان‎ها دوشنبه ۸ آبان ۹۶ تعطیل است؟


مدارس نوبت صبح در ۵ شهرستان به علت وقوع طوفان فردا دوشنبه ۸ آبان تعطیل خواهد بود.