محافل شعر تهران با حضور معاون فرهنگی وزارت ارشاد افتتاح می‌شود


عصر امروز، محافل شعر سه‌روزه تهران با حضور محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گشایش می‌یابد.