ماجرای تجمع رادیولوژیست‌ها مقابل درب وزارت بهداشت


گروهی از رادیولوژیست‌ها امروز در اعتراض به بخشنامه وزارت بهداشت در مقابل ساختمان این وزارتخانه تجمع کردند.