قول نفتی روسیه به اوپک/پرهیز از عرضه نفت بیش از حد به بازار


دبیرکل اوپک اعلام کرد: رئیس جمهوری روسیه به وی قول داده که این کشور نفت بیش از حد به بازار عرضه نخواهد کرد.