فارین پالیسی: دورویی ترامپ در قبال ایرانی‌ها برای آنان منزجرکننده و تنفرآمیز است


نشریه فارین پالیسی در گزارشی نوشت ادعای حمایت رئیس‌جمهور آمریکا از ایرانی‌های همزمان با سیاست‌های ضدایرانی او برای مردم ایران تنفرآمیز است.