ظرفیت صادرات نفت از جنوب عراق افزایش یافت


عراق ظرفیت صادرات نفت از پایانه‌های جنوبی این کشور را به چهار میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رساند.