طلب قطعه سازان به کیفیت خودرو ربط پیدا کرد/گاهی محور صادرات، فقط بر روی کاغذ دیده می‌شود


اکبریان گفت: امروز قطعه‌سازان با مشکلات زیادی در حوزه نوسان نرخ ارز و همچنین تعویق طلب‌های خود از خودروسازان مواجه هستند.