طرح پایلوت محله سبز در منطقه ۶ اجرا می شود

به گزارش فروردگان به نقل از خبرگزاری مهر، صدرالدین علیپور با اشاره به اینکه در طرح محله سبز گونه های گیاهی سازگار با شهر تهران شناسایی شده و نسبت به کاشت آن اقدام می شود گفت: در همین راستا مجموعه فعالیت های صورت گرفته در منطقه ۶ ماندگار بوده وبرای بهبود سرانه فضای سبز این منطقه تلاش بسیار شده است.

عظیم بابایی، شهردار منطقه ۶ نیز در این دیدار با اشاره به اینکه ظرفیت های دانشگاهی و پژوهشی بسیاری در منطقه ۶ وجود دارد گفت: برای اجرای طرح های محیط زیستی باید به دنبال پروژه های تحقیقاتی عملیاتی بود و به این منظور برای اجرای طرح پایلوت محله سبز ظرفیت مراکز آموزشی و پژوهشی به کمک می آید.

او با اشاره به اینکه باید بتوان مراکزی را که توانی در حوزه تحقیق محیط زیستی دارند به خدمت گرفت گفت: منطقه ۶ ظرفیت های خوبی برای اجرای طرح های محیط زیستی دارد و طرح مسیر طبیعت منطقه نیز در سمینار بالک ونیز رتبه نخست را به دست آورد.