صهیونیست شیعی در حال شکل‌گیری است/ القای ما نمی‌توانیم یکی از مشکلات جدی کشور


وزیر اطلاعات دولت دهم با بیان اینکه صهیونیست شیعی دارد شکل می‌گیرد گفت: دشمن بر روی تشیع سرمایه‌گذاری کرده است.