شکایت ۲ زن از مدیر مالی سابق کمیته ملی حزب جمهوری‌خواه به دلیل فساد اخلاقی


دو زن، مدیر مالی سابق کمیته ملی حزب جمهوری‌خواه را به سوء رفتار جنسی در دهه ۱۹۷۰ متهم کردند.