شناسایی یک هزار و ۷۱۷ کارگاه کارگری‌ متخلف‌


معاون روابط‌ کار وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی‌ گفت: یک هزار و ۷۱۷ کارگاه متخلف‌ معرفی‌ شدند.