شناسایی و درمان ۴۰ هزار نوزاد مبتلا به کم کاری تیروئید در کشور


یاراحمدی از شناسایی و درمان ۴۰ هزار نوزاد مبتلا به کم کاری تیروئید در ایران خبر داد.