شناسایی سالانه ۸ میلیون مرگ ناشی از سرطان در دنیا


معاون آموزشی پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی از شناسایی سالانه ۸ میلیون مرگ ناشی از سرطان در دنیا خبر داد.