سوگ رادیو اقتصاد در رحلت پیامبر(ص)


رادیو اقتصاد به مناسبت رحلت حضرت محمد (ص)، ویژه برنامه “مرثیه آفتاب” را به روی آنتن خواهد برد.