سعد الحریری: به اقتدار امنیتی خود افتخار می‌کنیم


نخست وزیر لبنان گفت امروز دارای اقتدار امنیتی هستیم که به آن افتخار می‌کنیم.