سرویس مدارس خارج از نوبت معاینه فنی دریافت می کنند


مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از اختصاص دو خط ویژه معاینه فنی در مراکز شقایق و الغدیر برای معاینه خودروهای سرویس مدارس در خارج از نوبت خبر داد.