سازمان آتش نشانی موظف به ترمیم حقوق کارکنان عملیاتی شد + فیلم


با پیشنهاد عضو شورای شهر تهران سازمان آتش نشانی موظف به ترمیم حقوق کارکنان عملیاتی شد.