ریشه گرفتاری‌های مسلمانان


آیت الله بهجت: تمام نقشه‌ها و کارهای کفار برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان است.