روسیه ادعای هلند درباره پوتین را «خبر جعلی» خواند/استعفای وزیر خارجه هلند


روسیه اظهارات وزیر خارجه هلند درباره پوتین را رد کرد و آن را «خبر جعلی» خواند.