رهایی گروگان در سراوان


جانشین انتظامی شهرستان سراوان از عملیات رهای گروگان در سراوان خبر داد.