رفع کمبود پزشک عمومی در مناطق زلزله زده کرمانشاه/ بیماری خاصی در مناطق زلزله زده شیوع پیدا نکرده است


قدیمی گفت: بیماری خاصی در مناطق زلزله زده شیوع پیدا نکرده است.