راه اندازی ۲۳ پروژه مشترک در سطح ملی میان دانشگاه علم و صنعت و آلمان


رئیس دانشگاه علم و صنعت از راه اندازی ۲۳ پروژه مشترک در سطح ملی میان این دانشگاه و آلمان خبر داد.