راه‌یابی چهار اثر از شبکه مستند به یازدهمین جشنواره سینما حقیقت


شبکه مستند سیما با چهار اثر در بخش‌های مسابقه یازدهمین جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت حضور دارد.